Currently browsing category

Think Eco Met …

Think Eco Ecotassen

Think Eco Met…Hasmik Matevosyan

Think Ecodesign is ook actief op Facebook. En het aantal fans groeit gestaag. Tijdens dit schrijven heeft ThinkEcodesign inmiddels ruim 600 fans, …

eco kindertasjes van Fritz

Think Eco Met … Atelier Fritz

  Het is alweer een tijdje geleden sinds de kick-off van de rubriek Think Eco Met…. In deze rubriek komen mensen aan het woord, …

Think Eco Ecotassen

Think Eco Met …. Emax Domina

  Vandaag introduceer ik de nieuwe rubriek Think Eco Met… . In deze rubriek komen mensen aan het woord, die zich -op …